índice

Acta 19 Premi UPC

19è PREMI UPC ARQUITECTURA, ENGINYERIA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA ADREÇAT A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT

I PROJECTES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 2017-2018

 

VEREDICTE DEL JURAT

El jurat del 19è Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciència i Tecnologia, presidit per la Sra. Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, i format per la Sra. Beatriz Escribano, en representació de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC; el Sr. Javier Otero, en representació d’UPCNet; el Sr. Josep Font, en representació de l’Exploratori dels Recursos de la Natura; la Sra. Rosa Maria Ros, en representació de Ciencia en Acción; la Sra. Empar Àgueda, en representació del professorat de Cicles Formatius de Grau Superior; la Sra. Montserrat Guàrdia, en representació del professorat de batxillerat; el Sr. Guillem Gutiérrez, guanyador de l’edició anterior del Premi; i la Sra. Asun Molina, en representació del Servei de Comunicació de la UPC, que actua com a secretària, sense veu ni vot.

El Sr. Carlos Cano, en representació de RESA. Residencias Universitarias, excusa la seva assistència; Jordi Segalàs, com a representant de l’Institut de Sostenibilitat, també excusa la seva assistència, i fa arribar la seva valoració a la presidenta del jurat.

Reunit a la Universitat Politècnica de Catalunya el dia 26 de juny de 2018 per deliberar sobre el veredicte, i un cop avaluats els 142 treballs acceptats a la convocatòria.

Acorda, per unanimitat:

  1. Atorgar el premi al millor treball de recerca de batxillerat a:

Control d’una cadira de rodes per mitjà del parpelleig

 

Autors: Clàudia Platel Fanés i Lihao Gou Yang Tutor: Xavier Valldeoriola Mas

Centre: Escola Sant Gervasi Població: Mollet del Vallès

dotat amb una tablet i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2018-2019 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent.

La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i amb la inscripció gratuïta a un curs EXPLORA de l’Exploratori dels Recursos de la Natura.

El centre d’ensenyament es premia amb la participació d’una de les seves classes o grups de batxillerat a la propera edició de la Fira del Coneixement de Berga.

2.        Atorgar el premi al millor projecte de cicles formatius de grau superior a:

Diseño de un prototipo de silla de ruedas mecánica multiposición

 

Autor: Mario Fernando de la Cruz Melo Noriega Tutors: Sergio Gómez i Mar Alonso

Centre: Institut Escola del Treball Població: Barcelona

dotat amb una tablet i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2018-2019 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent.

La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i amb la inscripció gratuïta a un curs EXPLORA de l’Exploratori dels Recursos de la Natura.

El centre d’ensenyament serà premiat amb la participació d’una de les seves classes o grups de CFGS a la propera edició de la Fira del Coneixement de Berga.

  1. Atorgar la categoria de treball finalista a:

My dear computer, what am I going to do with you? – Gathering, fixing and analyzing computers for non-profit organizations

 

Autora: Marta Esplugues Cos Tutor: Pablo Juan García Centre: Escola Sant Ignasi Població: Barcelona

dotat amb una tablet i la matrícula gratuïta un curs organitzat pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

La tutoria del treball es premia amb un pack de productes d’UPCShop.

  1. El jurat del Premi decideix atorgar una menció especial als següents projecte de CFGS:

L’energia solar fotovoltaica com a resposta contra la Pobresa Energètica

 

Autors: Santiago García Fernández, Aitor Ibarlucea García i Eduard Álvarez Fort Tutor: Marc Gasulla Ramon

Centre: Jesuïtes El Clot, Escola del Clot Població: Barcelona

S’atorgarà al treball un lot de productes d’UPCShop.

  1. Ciencia en Acción selecciona com a treball per participar en la final del concurs internacional

Ciencia en Acción a:

Control d’una cadira de rodes per mitjà del parpelleig.

 

Autors: Clàudia Platel Fanés i Lihao Gou Yang Tutor: Xavier Valldeoriola Mar

Centre: Escola Sant Gervasi Població: Mollet del Vallès

i atorgarà una bossa de viatge per a una persona per ajudar a cobrir les despeses (viatge i allotjament) per assistir a la final.

  1. Confirmar que s’han assolit els objectius que es pretenien amb la convocatòria d’aquest Premi i que es considera convenient la continuïtat d’aquesta convocatòria amb l’objectiu de potenciar l’interès de l’estudiantat de secundària per les àrees de l’arquitectura, l’enginyeria, la ciència i la tecnologia sostenibles, i d’incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres d’ensenyament secundari en aquestes àrees de coneixement, així com donar suport a tota la línia de treball en la sostenibilitat dels
  2. Destacar la gran qualitat dels treballs presentats a la convocatòria i felicitar per la feina realitzada tant pels estudiants i estudiantes com pels seus tutors i

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària estenc aquesta acta.

Vist i plau

Núria Garrido Presidenta del Jurat

Barcelona, 26 de juny de 2018